Lid Worden

Tarieven WTC Twente Business Club

Lidmaatschapstarieven 2021

Veelgestelde vragen

Tellen alle medewerkers mee?

Nee, alleen uw medewerkers binnen de Euregio tellen mee voor het vaststellen van de contributie.

Is het mogelijk extra clubcards te ontvangen?

Ja, u kunt uw lidmaatschap upgraden door extra clubcards aan te vragen. Zodoende kunt u meer personen van het deelnemerschap gebruik laten maken. U kunt clubcards bijbestellen á €230,- per jaar.

Wordt het lidmaatschap automatisch verlengd?

Ja, het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door voor 1 december schriftelijk te laten weten dat u uw lidmaatschap niet meer wilt verlengen.

Tarieven van de WTC Twente Business Club

Ledenpas WTCA

Het tarief voor het lidmaatschap is afhankelijk van het aantal medewerkers binnen uw organisatie*. Zie bovenstaande tarieven. U bepaalt zelf wie er binnen uw organisatie gebruik maakt van de clubcards.

De vermelde bedragen zijn op jaarbasis en exclusief BTW. Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u het WTC Twente voor 1 december per aangetekend schrijven van uw wens tot beëindiging op de hoogte brengt. Uw lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het komende jaar beëindigd.

Het bestuur van de WTC Twente Business Club behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen en kan besluiten tot een maximum aan het aantal bedrijven per branche.

Bent u huurder of flexwerker bij WTC Twente? Dan krijgt u het eerste jaar 50% korting op het lidmaatschap van de business club.

Wanneer u na 1 juli lid wordt van de Business club betaalt u 50% van het totale lidmaatschap jaarbedrag. Vraagt u lidmaatschap aan van de Business club na 1 november, hoeft u geen kosten te betalen over het lidmaatschap van het lopende jaar.

*Het aantal medewerkers dat u doorgeeft zijn de personen werkzaam in de regio Twente. Heeft u meerdere filialen en/of vestigingen  in Nederland of daarbuiten? Dan hoeft u deze aantallen niet door te geven.

Word lid

Wissel kennis en ervaring uit binnen de WTC Twente Business Club. Word lid en profiteer van de voordelen van het internationale netwerk van de World Trade Centers wereldwijd.