TechMed

Over het TechMed cluster

De slimme maakindustrie (met de High Tech Systemen en Materialen) is kenmerkend voor Overijssel. Het wordt toegepast in onder andere de domeinen energie, gezondheidszorg en agrofood. Daar liggen grote kansen voor innovatie, economische groei en maatschappelijke meerwaarde.

In Twente zien we steeds meer momentum ontstaan in het medtech cluster. Bedrijven zoeken elkaar op, een programma Topfit is in ontwikkeling en de voorbereidingen voor het Techmed Centre op de universiteit zijn gestart. Vanuit dat kader is er een Technogisch Medisch (TechMed) cluster in ontwikkeling met als centrale vraag”Hoe versterken we met regionale stakeholders het medtech cluster in Twente?”. Ofwel hoe kan technologie worden ingezet voor verbeteringen in de gezondheidszorg.

Het World Trade Center Twente heeft het voortouw genomen om te komen tot een TechMed Communiity in Twente. De volgende bedrijven en organisaties hebben zich al aangesloten dit TechMed Cluster:

Deelnemers in TechMed Twente

Voor meer informatie over TechMed Twente, neem contact met ons op