Door: Freerk Faber, directeur World Trade Center Twente

Het inzetten van civic entrepreneurs is één van de factoren die een cluster tot een succes maakt, dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in samenwerking met de kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Deze entrepreneurs kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van een themagroep, omdat zij de taal van de diverse betrokken partijen spreken en snel kunnen schakelen tussen verschillende niveaus.  Ook binnen de Energy Group van het WTC Twente spelen civic entrepreneurs een centrale rol, blijkt uit het onderzoek.

De Energy Group, een cluster binnen de WTC Twente Business Club, nam samen met twee andere Nederlandse themagroepen deel aan het onderzoek: het cluster watertechnologie uit Leeuwarden en Health Valley uit Nijmegen. Het onderzoek brengt in kaart hoe themagroepen het beste gefaciliteerd kunnen worden met het oog op cluster governance, waarin gekeken werd naar succesvolle factoren binnen de drie onderzochte clusters.

Clustertrekkers Energy Group

Één van de succesfactoren binnen de Energy Group is de aanwezigheid van civic entrepreneurs als clustertrekkers. “Een trekker is in ieder geval iemand die, hoewel verbonden aan een bepaald instituut, zich daar niet door laat belemmeren”, aldus de onderzoekers. “Iemand die doorziet dat het cluster- en het eigenbelang overlappen en over de eigen schaduw heen kan kijken.”

René Venendaal, CEO van Biomass Technology Group (BTG), heeft deze eigenschappen en wordt in het onderzoek als civic entrepreneur binnen de Energy Group geïdentificeerd. Venendaal over zijn rol binnen het cluster: “Op een gegeven moment heb ik erop aangestuurd om een gezamenlijke visie en strategie op te zetten, beknopt en op een paar sheets.”  Deze stap was belangrijk voor de versterking van het cluster.

Clusteridentiteit

De vorming van deze clusteridentiteit is belangrijk voor de synergie binnen een cluster. De deelnemende bedrijven moeten de complementariteit tussen de samenwerkende partners inzien, aldus het onderzoek. Binnen de Energy Group wordt deze synergie versterkt doordat de deelnemende bedrijven allen eindgebruiker en internationaal georiënteerd zijn en daarmee complementair aan elkaar.

Een groot onderdeel van de identiteit van en daarmee de synergie binnen de Energy Group is het in kaart brengen van de bedrijvigheid van de deelnemende bedrijven in de regio. Doordat de impact van het cluster inzichtelijk wordt voor de deelnemers, wordt helder welke voordelen de bedrijven aan de samenwerking ontlenen en kunnen gezamenlijke doelen worden opgesteld.

Kracht van het cluster

De kracht van de Energy Group is eveneens dat er de groep een combinatie is van fossiele en hernieuwbare energiebedrijven, met als gezamenlijk doel een geleidelijke verduurzaming van de economie.

Onderzoeksrapport: Cluster Governance – Lessen voor clusters in Nederland, gepubliceerd door de kennis- en netwerkorganisatie Platform31. De publicatie is onderdeel van het onderzoek ‘Help een piek?! Sturen op innovatie door middelgrote gemeenten’ uitgevoerd door de Radboud Universiteit.

Deel dit bericht

twitterredditpinterestlinkedinmail