In 2019 zagen we een aantal ongelooflijke gebeurtenissen voorbijkomen, waardoor de wereld in verwarring achterbleef. Waar kunnen we naar uitkijken in het nieuwe jaar en het komende decennium? Terwijl we 2019 net achter ons hebben gelaten en uitkijken naar het nieuwe jaar, heeft de World Trade Centers Association in een speciale uitgave van het WTCA magazine Meridian gekeken naar voorspellingen voor zes mondiale regio’s – Afrika, Azië Pacific, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika en het Caribisch gebied. De artikelen hebben betrekking op belangrijke wereldwijde handels- en beleggingstrends om in 2020 op te letten en bevatten huidige en geprojecteerde statistieken en gegevens die inzicht geven in hoe elke regio zal presteren en ontwikkelen.

De volledige weergave is te hier te lezen. Een samenvatting van de wereldwijde ontwikkelingen per continent is hieronder weergegeven:

Europa

Europa’s economie wordt op de proef gesteld dit jaar, maar zal desondanks een groei doormaken. Sterke groei van de economische en arbeidsmarkt in Centraal en Oost-Europese landen zal de slechte economische groei in Duitsland en Italië compenseren. Handelsovereenkomsten met onder andere Japan zullen de economie een boost geven, maar de blijvende onzekerheid over de Brexit en de Amerikaanse toltarieven op Europese staal en aluminium zorgen weer voor een economische verslechtering.

Duitsland heeft naar verwachting een economische groei van 0,5% en Italië zelfs maar een van 0,1% in 2020. Beide landen zijn niet van plan drastische maatregelen te nemen, want er is nog steeds een groei en nog geen sprake van een economische crisis. Andere West-Europese landen hebben allemaal een economische groei van tussen de 1 en 2% in 2020. De economische groei in Centraal en Oost-Europese landen is naar verwachting boven de 2% en in sommige landen zelfs rond de 3,5%, maar door conflicten tussen sommige Centraal en Oost-Europese landen, toenemende internationale restricties, verouderende populatie en eindigende financiële ondersteuning en plannen is de economische groei wel onzeker.

Noord-Amerika en de Caraïben

De landen van deze regio zullen ook in 2020 sterke banden houden met landen over de hele wereld, maar externe factoren kunnen de internationale economische relaties van de landen erg op de proef stellen. Het gehele continent zal wel een groei doormaken, maar er zullen wel grote verschillen zijn tussen de landen.

De Verenigde Staten zal een groei van 1,9% hebben in 2020, wat een duidelijke afname is van de 2,6% van 2019. Dit komt onder andere door een krimp op de arbeidsmarkt en de consumptie, maar ook door verzwakkingen in investeringen en op de financiële markt. Ook de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zijn slecht voor de handel en stuwen daarnaast ook de US dollar naar hoge waarden op buitenlandse markten. Canada heeft in 2020 een economische groei van 1,7%, wat een kleine achteruitgang is ten opzicht van 2019. De voornaamste oorzaak is de zwakke energiesector in Canada, maar aan de andere kant heeft Canada ook een goed handelsverdrag met Europa gesloten wat handel met Europa juist goedkoper maakt, doordat er nauwelijks heffingen zijn op export en import producten. Mexico zet wel een stap vooruit in economische groei ten opzicht van 2019 en gaat van 0,9% groei naar 1,9% groei. De toenemende problemen in de energiesector hadden de afgelopen jaren een negatieve invloed op de economie, net zoals de aanhoudende politieke spanningen. Ondanks dat heeft de Mexicaanse overheid toch zijn doelstellingen van 2019 gehaald en volgens de World Bank zorgt dit voor een groei in de economie. Het Caribisch gebied heeft de grootste groei van deze regio met een gemiddelde van 4,1% in 2020, maar de regionale groei kan worden belemmerd door hoge werkloosheid, staatsschulden, weinig financiële ondersteuning en de hoge kwetsbaarheid voor milieu- en weer-gerelateerde problemen.

Azië

Azië gaat een sterke economische periode in, maar moet misschien een paar klappen opvangen met de mogelijke Brexit, de Verenigde Staten-China spanningen en constant veranderende kapitaalstromen. Het is de verwachting dat Azië nog steeds de grootse economische groei heeft van de continenten ondanks dat deze in de afgelopen jaren is gekrompen.

Afgelopen jaar is de economie voornamelijk regionaal gekrompen door externe en interne geschillen, zoals de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. De import in meerdere regio’s is gestegen terwijl de export is gekrompen.

In de regio van de Pacific zijn de economieën gebaseerd op een sterke consumptie en investeringen. Daarom zal de economische groei in deze regio ondersteund worden door toenemende samenwerkingen tussen de verschillende landen op economisch gebied en digitaal. Regionale handelsverdragen zullen hierbij een belangrijke, centrale rol spelen. China zal in 2020 een economische groei hebben van 6,1% volgens de World Bank, maar deze groei is wel afhankelijk van de ontwikkelingen in de handelsspanningen met de Verenigde Staten. Deze spanningen zouden niet alleen China negatief kunnen beïnvloeden, maar de gehele wereldwijde economische markt. Zuid-Azië zal een krimp hebben op het gebied van internationale handel en ontwikkeling, maar de economische groei zal in 2020 nog steeds 7% zijn. Zuidoost-Azië zal een toename van import hebben in 2020 vanwege goede financiële omstandigheden, toenemend kapitaal en een lage inflatie. De groei van deze regio zal rond de 5,3% liggen volgens de World Bank. Een grote bedreiging voor de economische groei van Zuid-Azië en Zuidoost-Azië is de Brexit, omdat deze landen vaak sterke banden hebben met het Verengd Koninkrijk. De Pan-Azië regio kent net zo als de afgelopen jaren een stabiele groei van 2,8%.

Centraal- en Zuid-Amerika

Een grote economische groei wordt verwacht in Centraal- en Zuid-Amerika in 2020. Financiële zekerheid door middel van afspraken en wetten staat nog wel centraal, ook vanwege de hoge staatsschulden. Verder moet de markt opener worden voor handel en investeringen van buitenlandse bedrijven. Ondanks deze stappen zal de economische groei 2,5% zijn voor de regio. De slechte economische groei van 2019 was voornamelijk door uitdagende condities en tijdelijke factoren.

Brazilië, Zuid-Amerikaanse grootste economie, heeft in 2019 twintig weken lang dalende economische cijfers gehad, vanwege onzekerheden op politiek gebied en pas nadat deze waren opgelost waren, trok de economie weer bij, maar nog meer aanpassingen zijn nodig om ook in 2020 een economische groei te hebben. Chili, Colombia en Peru zullen alle drie een groei hebben van ongeveer 4% in 2020, maar dan moeten alle drie wel de ontwikkelingen die ze nu doormaken, kunnen doorzetten. Argentinië en Venezuela zullen in 2020 nog geen economische groei doormaken, doordat de overheden van beide landen de schulden nog niet onder controle hebben en nog geen duidelijke stappen hebben ondernomen om dit wil te krijgen.

Midden Oosten

De grote hoeveelheid aan politieke en geopolitieke spanningen in het Midden Oosten zorgen voor gevaren voor mensen, maar ook de economie. De olieproductie en export is waar deze regio het meest op steunt in zijn economische groei, maar is hier ook erg afhankelijk van de fluctuerende olieprijzen. Ondanks deze onzekerheden schat de World Bank de economische groei op ongeveer 3,2%. Ook omdat een groot aantal landen in de regio in de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in de infrastructuur, is er een toename in niet-olie gerelateerde activiteiten, die ook weer voor inkomsten zorgen.

Maar desondanks hebben de landen ook last van wereldwijde spanningen, zoals bijvoorbeeld tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran leed verlies in 2019 doordat de Verenigde Staten sancties hadden opgelegd, maar ook door slechte olie-export en bezuinigingen. Dit verlies zal in 2020 worden omgezet in een kleine winst van 0,9% volgens de World Bank. Irak zal net zo als dit jaar de grootste economische groei van de regio doormaken in 2020, voornamelijk door de toename in de olieproductie, maar ook door voordelen in de niet-olie gerelateerde sectoren. Saudi Arabië en Dubai hebben in 2020 twee belangrijke wereldwijde evenementen – Expo 2020 en G20 Summit – die hun economieën zullen boosten voor dat jaar, maar mogelijk ook voor de jaren erna. Syrië en de omringende landen zullen nog last hebben van de doorgaande oorlog die woed in Syrië en Syrië zal ook in 2020 waarschijnlijk geen economische groei hebben. De landen gelokaliseerd in Noord-Afrika, zoals Egypte, zullen door ontwikkelingen in de toeristen sector, en een verbetering van de infrastructuur, een grote economische groei van 5,8% hebben.

Afrika

In Afrika is de economische groei voornamelijk geconcentreerd in de stedelijke delen van de landen, waarbij de voordelen niet doorstromen naar de landelijke gebieden van de Afrika. De groei in Afrika is afhankelijk van zijn economische verscheidenheid, modernisatie en goede grondstof prijzen gedurende het jaar. Verder kunnen er gevaren schuilen in de schulden die sommige publieke instanties hebben.

De economische groei ligt naar alle waarschijnlijkheid rond 3,3% volgens de World Bank. Hierbij is de groei wel afhankelijk van het herstel van de olieproductie van grote producenten, toegenomen vertrouwen van investeerders en een sterke groei van niet grondstof intensieve sectoren. Vele van deze factoren waren reden voor een slechte economische groei in 2019, maar de onzekerheid rondom de Verenigde Staten-China handel, lage grondstofprijzen, hoge kosten op leningen, droogte, aanhoudende armoede en onzekerheid in nationale veiligheid waren andere factoren die de economie in Afrika verslechterde.

Voorbeelden van economische groei en mogelijkheden kunnen worden gevonden in de afgelopen jaren van de drie grootste economieën van het continent – Angola, Nigeria en Zuid-Afrika. Angola heeft sinds 2016 een goede economische groei doorgemaakt, door naast een focus op hun olie sector, zich ook te ontwikkelen in andere sectoren. Daarentegen is Nigeria nog steeds heel erg afhankelijk van hun olieproductie, en doordat deze productie erg laag was afgelopen jaar, er hoge werkloosheid was, terroristische gevaren en corruptie, was de economische groei niet heel goed, maar niet zo slecht als die van Zuid-Afrika. De aanhoudende problemen in dat land zorgde voor een lage economische groei in 2019.

Bron: WTCA

 

 

Deel dit bericht

twitterredditpinterestlinkedinmail