Waardecreatie

Samen sterker over de grens
Waardecreatie voor ondernemers

Samenwerken aan waardecreatie is dé manier om innovatie te laten bloeien.

Sinds 2018 zetten wij ons in voor het project “Waardecreatie voor ondernemers”. Samen met Novel-T en AMMON Innovation organiseren wij innovatie binnen en tussen bedrijven.

Door de unieke bundeling van krachten tussen deze drie partijen is voor ondernemers de gehele uitvoering van het innovatieproces dekkend met competenties, expertise en kennis.

De kwaliteit van innovatieprocessen zijn o.a. afhankelijk van het ingezette instrumentarium. In dit project wordt dan ook het bestaande instrumentarium getoetst maar meteen al dan niet aangepast.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op via info@wtctwente.eu of +31 (0)74-291 56 04.GO4EXPORT

GO4EXPORT is een exportprogramma voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel, uitgevoerd door samenwerkende partners die bedrijven helpen groeien over de grens.

Het World Trade Center Twente is een van de uitvoerende organisaties van dit project. 

Meer informatie