MedTech Twente – het meest toonaangevende cluster van Europa in 2030


Jaap
Beernink is CEO van Novel-T en partner van WTC Twente. In een interview met WTC Twente CEO Freerk Faber kijkt hij terug op 2020, met o.a. het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer, en blikt hij vooruit op 2021 waaronder wat er nodig is om het MedTech Cluster in Twente te versterken.

Wat kwam staatsecretaris Mona Keijzer in Twente doen?

“Zij kwam langs om te kijken wat er allemaal gebeurt in Twente. Wij hebben daarvoor een aantal parels aan het programma toegevoegd, waaronder de ontwikkelingen op MedTech (medische technologie) gebied. Novel-T heeft hier samen met andere partners in het veld een enorme ontwikkeling te weeg gebracht in 2020. We hebben haar een investeringsagenda aangeboden en daar was ze benieuwd naar.” Wij en ook externen hebben laten zien dat we in Twente potentie hebben, dat er krachtige bedrijven zijn en dat er krachtige kennisposities binnen kennisinstellingen zijn. “Als je in de top van Nederland mee wilt doen, dien je een aantal kleine investeringen te maken, om ook op de lange termijn een rol te kunnen spelen bij het aantrekken van grote investeringen”, vertelt Jaap Beernink.

Wat staat er in het MedTech Twente Investeringsprogramma? 

Het investeringsprogramma bestaat uit drie onderdelen, namelijk: vroegefase kapitaal, ontwikkelkracht en shared faciliteiten. Jaap Beernink geeft aan dat er een tekort is aan faciliteiten voor jonge bedrijven. Zij hebben vaak nog niet de financieringsmogelijkheden voor eigen labruimtes. Toegang tot goede labs missen we nu, wat ook een reden is voor bedrijven om weg te trekken. Daarnaast merk je dat marktpartijen liever niet in de risicovolle vroege fase investeren. Dit is wel nodig om ook groeibedrijven in de regio te hebben. “Je merkt dat in de medische wereld, de gezondheidszorg, de implementatie van vernieuwing ingewikkeld is. Het is goed om te zien dat Covid-19 daar, rondom het vaccin, een versnelling te weeg heeft gebracht. Wij denken ook dat zonder Covid-19 er op het gebied van ontwikkelingen een versnelling te weeg kan worden gebracht, waarbij het samenspel tussen verschillende partijen belangrijk is.” 

Hoe verhoudt het MedTech Twente cluster zich tot andere ecosystemen in Nederland? 

Life Science en MedTech hebben een opmars gemaakt. Leiden, Maastricht en Eindhoven zijn krachtige partijen in Nederland. Leiden op het gebied van Pharma/Life Science en wij in de BioTech en E-Health. Deze keten is bijzonder krachtig, dat zul je ook herkennen met de WTC Twente Business Club. De ambitie van het MedTech Twente cluster is om in 2030 het meest toonaangevende Med-Tech-cluster zijn van Europa. Dat is goed voor Twente, en voor Nederland.

Wat doet Novel-T? 

Novel-T brengt innovatieve ideeën naar business en doet dit op verschillende manieren. “NovelT doet dit aan de ene kant door nieuwe bedrijvigheid te laten ontstaan en te laten groeien en aan de andere kant zorgen we dat bestaande bedrijven toekomstbestendig blijven. Samen met partners proberen we ervoor te zorgen dat deze bedrijven de ingrediënten krijgen om te kunnen groeien, om toekomstbestendig te zijn en te blijven. In elke fase hebben we een bepaalde ondersteuning die we bieden, variërend van 1-op-1 support tot aan programma’s en financieringen.” 

Hoe zie jij de rol van het World Trade Center Twente en de bedrijven in de MedTech Twente Business Group van de Business Club? 

“De rol voor het WTC is om verbindingen te realiseren op bijvoorbeeld individueel bedrijfsniveau ofwel om internationale coalities te smeden. Daar zie ik een hele duidelijk rol voor het WTC Twente, volgens Jaap Beernink. Dat zie je ook terug in de Business Club en de handelsmissies die worden georganiseerd. Het zou mooi zijn dat ook organisaties van buiten Twente en buiten Nederland daarvoor bij jullie aankloppen.” Jaap Beernink geeft verder aan: “bedrijven maken uiteindelijk de kracht van het cluster en vormen weer aantrekkingskracht voor andere bedrijven om zich hier te vestigen ofwel samen te werken.” 

Wat wil je nog meer kwijt?

“Tot slot, wil ik nog kwijt dat verschillende regio’s bezig zijn met ontwikkelingen. Het is van belang dat wij bepaalde korte termijn investeringen moeten gaan doen om op lange termijn een bepaalde positie in te kunnen nemen. Daarvoor is het belangrijk dat ondernemers, tussenpartijen, overheden en kennisinstellingen elkaar weten te vinden. Dan komt het goed”, aldus Jaap Beernink.

Bekijk hieronder het gehele interview:

Deel dit bericht

twitterredditpinterestlinkedinmail