Privacy Statement

Welkom op de website van World Trade Center Twente. Als u nog steeds navigeert en deze website besluit te (blijven) bezoeken, gaat u akkoord om te voldoen aan en zult u gebonden worden door de volgende modaliteiten en voorwaarden voor gebruik, die samen met het privacybeleid van WTC Twente de relatie met u in verband met deze website regelt. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, bezoek onze website dan niet.

De term ‘World Trade Center Twente’, ‘WTC Twente’, ‘WTC’, ‘ons’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het adres Industrieplein 1, 7553 LL in Hengelo is. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of toeschouwer van deze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website zijn voor uw algemene informatie en gebruik. Deze is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Deze website gebruikt cookies om de navigatie voorkeuren te monitoren.
  • Noch wij, noch enige derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en dat we uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet uitsluiten.
  • Uw gebruik van informatie of materialen van deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van World Trade Center Twente. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, teksten, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.
  • Alle handelsmerken gereproduceerd in deze website, die geen eigendom zijn van of waaraan de licentie aan is verleend aan de exploitant, zijn erkend op de website.

Onbevoegd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering van schadevergoeding of een strafbaar feit.

  • Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak voor nadere informatie. Dit betekend niet dat wij instemmen met dezen sites. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Europa.