SIB Missievoucher

Wilt u uw kansen op een (nieuwe) buitenlandse markt vergroten? Zoekt u nieuwe netwerken en contacten met mogelijke buitenlandse klanten voor uw product of dienst? Wilt u naar het buitenland exporteren of uw verkoopcijfers verhogen? Dan is de voucher collectieve activiteiten (missievoucher) van de regeling Starters International Business (SIB) iets voor u: een voucher voor deelname aan een handelsmissie of beursinzending in het buitenland.

Handelsmissie of Beursinzending

Met een missievoucher doet u mee aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.

Wat is een handelsmissie?

Als u meegaat op een handelsmissie, gaat u een aantal dagen met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. Een Nederlandse private partij organiseert deze handelsmissie. Op het programma staan individuele en gezamenlijke onderdelen. Het doel van de missie is mogelijke afnemers van uw product of dienst vinden en export bevorderen.

Wat is een collectieve beursinzending?

Tijdens een collectieve beursinzending staat u samen met andere Nederlandse bedrijven op een buitenlandse vakbeurs. U staat samen op een Paviljoen, hierin heeft u uw eigen ruimte. Het doel van de beursinzending is mogelijke afnemers van uw product of dienst vinden en export bevorderen.

Voor wie?

 • Nederlandse MKB-ondernemer
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten)

Voorwaarden handelsmissie of beursinzending

 • De organisator van de handelsmissie of beursinzending is een Nederlandse private partij.
 • De handelsmissie of beursinzending moet openbaar gepubliceerd zijn en toegankelijk voor mkb-ondernemingen. Hierop staan activiteiten van Nederlandse private partijen.
 • Bij een handelsmissie of beurszending moet het gaan om een collectief; u gaat samen met 1 of meer andere Nederlandse bedrijven naar een beurs of op handelsmissie.
 • Krijgt een activiteit financiële steun van de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan? Dan kunt u de missievoucher niet inzetten. U kunt bijvoorbeeld geen missievoucher gebruiken om mee te gaan met economische missies georganiseerd door RVO.nl. Of missies waarbij een gemeente, provincie of Nederlandse ambassade een deel van de kosten betaalt.
 • De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.

Voorwaarden:

 • U bent een MKB-ondernemer;
 • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of is uw bedrijf van een groep of fiscale eenheid die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn.
 • Elke mkb-onderneming, of groep of fiscale eenheid waar de mkb-onderneming deel van uitmaakt, kan 1 missievoucher per kalenderjaar aanvragen. Voor een jaarlijks terugkerende beurs of handelsmissie in een doelland kunt u slechts 2 keer een voucher ontvangen.

Aanvragen

U kunt de vergoeding aanvragen via mijn.rvo.nl. Bij aanvraag moet u de volgende stappen doorlopen: 

 1. Bepaal aan welke missie of beursinzending u wilt deelnemen en vraag een offerte aan de organisator.
 2. Vraagt u de vergoeding aan vanuit Nederland? Let op: voor de aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Vraagt u de vergoeding aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan heeft u geen eHerkenning nodig.
 3. Vraag de voucher aan voordat de missie of beursinzending plaatsvindt. Achteraf kunt u geen voucher meer aanvragen.
 4. Doe uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Er zijn aparte formulieren voor aanvragen vanuit Nederland en voor aanvragen vanuit het Caribisch gebied. Kies het juiste formulier, vul het in en verstuur het samen met de offerte van de organisator naar RVO. Let op: voor aanvragen vanuit Nederland kiest u in de regelingenlijst voor VIO 2020: Missievouchers.

Wilt u meer informatie?

Bezoek de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Of neem contact op met ons op:

info@wtctwente.eu 

+31 (0)74 291 56 04