Van 12 t/m 26 maart jongstleden zijn wij, Drs. Liesbet van Oosten (eigenaresse en bedenker van de Methode DaVinci) en Martijn Krakers (Directeur), in Brazilië geweest om ons te oriënteren op de markt en informatie in te winnen over educatie in Brazilië.Vanuit onze educatieve uitgeverij en academie kwamen er steeds meer vragen uit het buitenland. Zo was men in Brazilië ook geïnteresseerd. In ons 15-jarige bestaan hebben wij vaak gebrainstormd over onze internationale ambities en ook Brazilië is hierbij veelvuldig besproken. Dit vanwege de ervaringen in Brazilië van Martijn Krakers en het feit dat hij de taal machtig is. Ook hebben wij via diverse wegen vernomen dat Brazilië de weg is om de Zuid Amerikaanse markt te kunnen betreden. Als het je in Brazilië voet aan de grond krijgt, lukt dat in heel Zuid-Amerika is iets wat wij vaak te horen hebben gekregen.

In Nederland zijn 7.600 basisscholen en in Brazilië wel rond de 260.000. Vanzelfsprekend is de interesse dan snel gewekt. Uiteraard heeft ook dit sterke invloed gehad op onze beslissing ons te oriënteren op de Braziliaanse markt. Daarbij is het geen geheim dat er op educatief gebied nog veel te winnen valt. Het verschil tussen private scholen voor de rijkere Braziliaan en het publieke onderwijs is verschrikkelijk groot. Wij zien het als een verrijking als wij de verschillen door kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs zouden kunnen verkleinen. Iedereen is tenslotte gebaat bij goed onderwijs en heeft in onze visie hier ook recht op. Een gemiddelde leerling op een private school is tussen de 800 en 4000 dollar per maand kwijt voor onderwijs terwijl er voor publiek onderwijs praktisch geen budget is.

Bij de juiste mensen aan tafel

Het World Trade Center Twente heeft Uitgeverij DaVinci geholpen met het verkennen van de markt via het Starters International Business traject en vervolgens ervoor gezorgd dat we via het WTC in Sao Paulo bij de juiste mensen aan tafel kwamen. En voor wie het nieuws daar volgt, de president is afgezet en men hoopt spoedig op een nieuwe. Er zijn natuurlijk vele kandidaten, maar dankzij het WTC hebben we al met één van deze kandidaten (Ozires Silva – oprichter van de vliegtuigbouwer Embraer S.A.) gesproken en die was enthousiast over onze plannen. Ook hij is overtuigd dat het anders moet op gebied van educatie in Brazilië en hiervoor zet hij zich al jaren in met zijn stichting Anima Educaçãu. In de toekomst mogen wij rekenen op zijn hulp indien nodig. Uiteraard hebben we veel scholen bezocht waaronder private scholen en publieke scholen. Het contrast is te groot en deze mening wordt gedeeld door de medewerkers en directie van deze scholen. Niemand heeft echter een idee hoe dit te veranderen of verbeteren in de toekomst. Uitgeverij DaVinci wil ze hier graag bij helpen. Tijdens ons bezoek zijn onze vermoedens al snel bevestigd en wij zijn voornemens deze oriënterende trip een vervolg te geven in oktober dit jaar. Hiervoor zijn de eerste contacten alweer gelegd en staan de eerste afspraken in de agenda. Uiteraard hopen wij dat ook bij deze trip het WTC zijn bijdrage zal leveren.

Werkgelegenheid en handel voor Twente

De hulp van het WTC Twente was dus prima en zeer welkom. Als de weg al wat voor je vrij gemaakt is, bewandel je die ook makkelijker. We gaan in de herfst weer terug om een start te maken met de realisatie van onze plannen. Voor nu betekent dit: Vertalers in Twente aan het werk, met drukkers die onze materialen kunnen aanpassen en produceren voor de Braziliaanse markt om tafel en mensen werven die dit project begeleiden/coördineren. Werkgelegenheid en handel in Twente dus.

juni 2016

Educatieve Uitgeverij DaVinci / Da Vinci Educação

Martijn Krakers, directeur

www.uitgeverijdavinci.nl

 

20160322_173743

v.l.n.r Rômulo Augusto (WTC São Paulo International Business), Martijn Krakers (directeur DaVinci), Liesbet van Oosten (eigenaresse DaVinci), Ozires Silva (Presidente Anima Educaçãu) en Sérgio Frota (executive vice president WTC São Paulo)

 

20160316_101203

Dove leerlingen van Colégio Rio Branco in Granja Viana. Deze privéschool wordt grotendeels gefinancierd door de Rotary in Brazilië. Deze kinderen komen uit de onderklasse van Brazilië en krijgen via deze constructie aangepast en kwalitatief beter onderwijs.

 

Deel dit bericht

twitterredditpinterestlinkedinmail